Snel internet voor heel Groningen

Een goede internetverbinding is onmisbaar voor wonen en werken. Veel inwoners en ondernemers in Noordoost-Groningen hebben nog geen snel internet. Nog niet alle bedrijven en woningen zijn aangesloten op een vaste breedbandaansluiting die voldoet aan de eisen van deze tijd. Provincie Groningen, Economic Board Groningen en Nationaal Coördinator Groningen willen met marktpartijen breedband mogelijk maken in het hele gebied. Ook op plaatsen waar het economisch nu niet rendabel is om breedband aan te leggen.

Om dit te bereiken hebben de partijen een subsidieregeling in het leven geroepen. De provincie Groningen stelt 30 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van snel internet op het platteland. De Economic Board Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen dragen elk vijf miljoen euro bij. Van het totaalbedrag is 10 miljoen euro speciaal bestemd voor het aardbevingsgebied.

Marktpartijen en bewonersinitiatieven
Telecomaanbieders en bewonersinitiatieven kunnen inschrijven op de subsidieregeling. De subsidie is speciaal bedoeld voor de negen gemeenten in het aardbevingsgebied. Met de regeling moeten Groningers die nu nog geen breedbandverbinding hebben ook kunnen profiteren van de voordelen van snel internet. Daarbij wordt het aardbevingsgebied als eerste ontsloten. De regeling is bedoeld voor marktpartijen en bewonersinitiatieven die voor een groot aantal adressen tegelijk snel internet in de provincie willen aanleggen.

Investering
Uit onderzoek blijkt dat op dit moment nog ruim 20.000 adressen in de provincie nog niet beschikken over snel internet. Voor marktpartijen is het te duur om deze adressen in het buitengebied aan te sluiten op snel internet en volledig vanuit eigen middelen te financieren. Daarom stellen de provincie, de Nationaal Coördinator Groningen en de Economic Board Groningen hier samen 40 miljoen euro voor beschikbaar.

Planning
Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2017 duidelijk worden welke partij(en) het netwerk gaan aanleggen. In het najaar van 2017 volgt de aanleg van het netwerk, waarbij de prioriteit wordt gelegd bij de gemeenten in het aardbevingsgebied. De initiatiefnemers streven ernaar dat eind 2018 heel Groningen over snel internet beschikt.

Meer informatie
Wilt u meer weten over snel internet voor Groningen? Kijk dan op Snel Internet Groningen.
 
Contact
E-mail: info@snelinternetgroningen.nl