NAM Leefbaarheid en Duurzaamheid programma

Bewoners met een goed idee voor hun buurt of dorp, dat op duurzame wijze bijdraagt aan de leefbaarheid in de regio van het Groningen-gasveld, kunnen een aanvraag indienen bij het NAM Leefbaarheid en Duurzaamheid programma.

Het programma draagt bij in de realisatie van bottom-up plannen die gemaakt en uitgevoerd worden door bewoners van de regio. Dat kan door mee te denken, ideeën te verbinden en/of  door het leveren van een financiële bijdrage. Het NAM Leefbaarheid en Duurzaamheid programma is open voor projecten boven 10.000 euro. Voor de aanvragen tot 10.000 euro kan een aanvraag worden gedaan bij het Loket Leefbaarheid.

Voor wie is dit programma?
Het programma is primair bedoeld voor inwoners van de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum. Maar ook inwoners van andere dorpen die te maken hebben met de gevolgen van gaswinning uit het Groningen-gasveld kunnen een aanvraag indienen.

Aanvragen kunnen worden ingediend door maatschappelijke organisaties, coöperaties of ondernemingen met een publieke functie zonder winstoogmerk (stichtingen en verenigingen).

Ten aanzien van het stapelen van gelden uit de overige programma’s van Kansrijk Groningen geldt een aantal spelregels. In principe kunnen projecten die passen binnen een van de overige programma’s van Kansrijk Groningen geen aanvraag doen bij het NAM-programma. Daar kan van afgeweken worden als:

  1. het gaat om onderdelen in het project die niet passen binnen de overige thema’s
  2. de realisatie van dit deel van het project als afzonderlijk project opgepakt kan worden
  3. de specifieke onderdelen passen binnen de kaders en de criteria van het NAM Leefbaarheid en Duurzaamheid programma.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van NAM.

Contact
Janny Wilkens, accountmanager van het programma
Telefoon: 0592 - 363 149