Lokale energietransitie

Steeds meer inwonersgroepen nemen het heft in eigen hand en gaan samen lokaal aan de slag met duurzame energie. Het enthousiasme is groot en de ambities hoog. Maar waar te beginnen?

Met het programma Lokale Energietransitie stimuleren en ondersteunen de Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Energie Koepel, Grunneger Power en de provincie Groningen  energie-initiatieven. Het programma biedt gerichte ondersteuning door mee te denken over specifieke vragen en helpt bij het vinden van financiën en de juiste partners. De samenwerkende partners van het programma hebben een groot netwerk tot hun beschikking waarmee ze de initiatieven graag van dienst zijn. De focus ligt op het aardbevingsgebied, maar ook initiatieven daarbuiten kunnen bij het programma aankloppen.

Delen van kennis en ervaring
Groningen kent al heel veel verschillende initiatieven om lokaal energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Dit gaat van collectieve inkoop van zonnepanelen of isolatiemateriaal tot het oprichten van een eigen energiebedrijf. Bij de initiatiefnemers is grote behoefte om gebruik te maken van bestaande kennis en ervaring. Vanuit het programma worden diverse bijeenkomsten georganiseerd, zowel op Groningse als op noordelijke en landelijke schaal. De bijeenkomsten gaan bijvoorbeeld over thema’s als ledenwerving, organisatievormen en financieringsconstructies en zijn bedoeld om ervaringen uit te wisselen met andere initiatieven.

Subsidie Lokale Energietransitie
Lokale energie-initiatieven in het aardbevingsgebied kunnen sinds kort een opstartbijdrage aanvragen bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts. Hiermee kan bijvoorbeeld een ledenwervingscampagne, haalbaarheidsstudie of de oprichtingskosten voor een coöperatie worden gefinancierd. Voor de periode september 2016 tot en met 2019 is in totaal 400.000 euro beschikbaar.

Ambitie: dekkend netwerk
Met het programma Lokale Energietransitie is de wens om bestaande en nieuwe initiatieven naar een niveau brengen, waarin ze een echte bijdrage kunnen leveren aan het zelfvoorzienend krijgen van inwoners in hun energiebehoefte: lokaal opgewekt en lokaal afgenomen zodat mensen de energievoorziening in eigen hand hebben. De ambitie is om een dekkend netwerk te krijgen, zodat alle bewoners in het aardbevingsgebied de mogelijkheid hebben bij een collectief aan te sluiten.

Buurkracht Groningen
Energiebesparing staat in Groningen volop in de belangstelling. Onderzoek laat zien dat buurten waarin de krachten gebundeld worden tot meer resultaat komen. Daarom brengen de buurtbegeleiders van Buurkracht buurtgenoten bij elkaar om samen energie te besparen. Groninger buurt- of dorpsgenoten die met Buurkracht aan de slag gaan, krijgen onder andere inzicht in het energieverbruik, een energiescan van de buurt, hulp bij het beoordelen van offertes, ondersteuning bij het mobiliseren van buurtgenoten en een eigen buurtbegeleider. Buurkracht is actief in 35 buurten en dorpen in Groningen. 

Meer informatie
Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van Lokale Energie Voorwaarts of Buurtkracht Groningen

Contact
E-mail: ServicepuntLEV@nmfgroningen.nl 
Telefoon: 050 – 313 08 00