Herbestemming cultureel erfgoed

Wat is meer opvallend dan de kerktoren in het centrum van het dorp? Of een grote boerderij eenzaam in het landschap? Door een financiële bijdrage uit het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed kunnen deze bijzondere monumenten een tweede leven krijgen.

Het melkfabriekje waar je puddingen kunt proeven, de kerk waar kamermuziek wordt gespeeld, de molen waar een borreltje kan worden genuttigd. Het programma is bedoeld voor eigenaren die deze ´pareltjes´ willen herbestemmen: kerken, molens, borgen, boerderijen, militair/maatschappelijk of industrieel erfgoed, of de belangrijke monumenten in de (dorps)kernen.

Initiatiefnemers en/of eigenaren met ideeën voor herbestemming kunnen zich melden bij het loket Herbestemming. Libau, kartrekker van het programma Herbestemming, bezoekt de gemelde panden en adviseert in de te nemen vervolgstappen.

Al bij een eerste idee kunnen bewoners, eigenaren of geïnteresseerden een adviessubsidie aanvragen via het loket Herbestemming: herbestemming@libau.nl. Soms heeft een idee namelijk alleen nog een ´zetje´ in de rug nodig om tot een haalbaar plan te komen. Voor dit duwtje in de rug is maximaal €5.000,- beschikbaar per initiatief.

Zodra de plannen voor herbestemming verder zijn gevorderd, kan een aanvraag worden gedaan voor een herbestemmingssubsidie. Hiervoor gelden natuurlijk een aantal voorwaarden: naast dat het pand een monument moet zijn uit een van de hierboven beschreven categorieën, dient het pand te liggen in het aardbevingsgebied (de negen gemeenten). Neem voor allee subsidievoorwaarden en beoordelingscriteria contact op met het loket Herbestemming.

Het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed wordt mogelijk gemaakt door het NAM Leefbaarheids- en Duurzaamheidsprogramma.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van Libau.

Contact
E-mail: herbestemming@libau.nl
Telefoon: 050 312 65 45