Economic Board Groningen

De Economic Board Groningen (EBG) geeft de economie in Noord-Groningen een extra impuls. EBG wil zorgen voor meer bedrijvigheid en meer banen in Noord-Groningen.

Dit doet EBG door ondernemers met goede plannen te ondersteunen en te financieren, het onderwijs toekomstgerichte lespakketten aan te bieden, nieuwe bedrijven naar de regio te halen en te investeren in snel internet voor iedereen. Daarnaast helpt EBG de kansrijke sectoren bouw, 5G en ICT, toerisme en de groene chemie verder te groeien.

Geld en Advies

Om ondernemers te helpen hun plannen te verwezenlijken, heeft EBG een aantal advies- en financieringsregelingen.

Advies: Via de EBG Adviesregeling kunnen ondernemers maximaal € 2.500,- van de kosten van een adviseur terugkrijgen voor: het schrijven van een businessplan, beoordelen of een investeringsplan haalbaar is, het indienen van een aanvraag voor risicofinanciering of bedrijfsoverdracht.
Via de EBG Innovatieregeling kunnen ondernemers maximaal € 75.000 terugkrijgen van de kosten voor onderzoeken en experimenten voor innovatie.

Geld: EBG leent ook geld aan ondernemers met goede plannen. EBG heeft een aantal laagdrempelige fondsen die meer risico nemen dan andere geldverstrekkers doen.

Programma’s

EBG werkt verder aan vijf programma’s:

Meer informatie en contact

Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van Economic Board Groningen.

E-mail: info@ebgn.nl
Telefoon: 050 – 211 16 68