Dorpsvisies en landschap

Het programma ‘Dorpsvisies en landschap’ van Landschapsbeheer Groningen zet in op het behouden en versterken van het landschap. Denk aan het uitvoeren van groenplannen, herstel of inrichting van openbare terreinen zoals dorpspleinen en boomgaarden. Of aan het ontwikkelen van wandelroutes, dorpsommetjes of het herstel van wegbeplantingen, dijken, maren, wierden of andere cultuurhistorische elementen.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van Landschapsbeheer Groningen.