Dorpsvisies en landschap

De dorps- of woonomgeving verrijken? Het openbaar groen een opknapbeurt geven of een openbaar terrein opnieuw invullen?  Het programma ‘Dorpsvisies en landschap’ van Landschapsbeheer Groningen biedt hiervoor vele mogelijkheden. Denk aan het uitvoeren van groenplannen, herstel of inrichting van openbare terreinen zoals dorpspleinen en boomgaarden. Of aan het ontwikkelen van wandelroutes, dorpsommetjes of het herstel van wegbeplantingen, dijken, maren, wierden of andere cultuurhistorische elementen.

Het programma zet in op het behouden en versterken van het landschap en is vooral bedoeld voor realisatie van plannen die leven bij dorpsbewoners. Op deze manier wordt de geschiedenis van dit prachtige landschap leesbaar en beleefbaar gemaakt. Het programma bestaat uit drie onderdelen:

Wierde- en lintdorpen
Dit onderdeel richt zich op het versterken van deze karakteristieke dorpen. Het doel is de beleefbaarheid en kwaliteit van het landschap te verbeteren en te werken aan de leefbaarheid in deze dorpen. Met het programma Dorpsvisies en landschap worden projecten mogelijk gemaakt die aansluiten bij actuele dorpsvisies en de kwaliteit van de (groene) woonomgeving verbeteren.

Lijnen in het landschap
Elk landschap kent lijnen. In Groningen zijn dit bijvoorbeeld oude paden en wegen, dijken en maren. Deze lijnen zijn belangrijk voor de oriëntatie. Ook verbinden ze dorpen en daarmee mensen. Binnen dit onderdeel werken we aan het beter zichtbaar en beleefbaar maken van deze verbindingslijnen. Met bijvoorbeeld reconstructies van wegbeplantingen en aanpassingen van oeverinrichtingen langs maren, wordt de landschappelijke structuren en de cultuurhistorische waarde van het landschap versterkt.

Routestructuren
Om het landschap ook te kunnen beleven, zet het programma Dorpsvisies en landschap in op het onderdeel routestructuren. Aan de hand van knooppunten wordt een bewegwijzerd wandelnetwerk gerealiseerd. In het gebied worden bestaande paden met knooppunten verbonden tot een fantastisch wandelnetwerk.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van Landschapsbeheer Groningen.

Contact
E-mail: info@landschapsbeheergroningen.nl
Telefoon: 050 - 534 51 99