Leefbaarheidsprogramma's Kansrijk Groningen

Onder de noemer Kansrijk Groningen werken verschillende overheden en organisaties in allerlei programma’s aan de leefbaarheid in Groningen.

In Kansrijk Groningen gaat het om drie typen programma’s:

Bewonersinitiatieven
Programma’s waar bewoners met goede ideeën een beroep kunnen doen op financiële ondersteuning. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van een speeltuin, het organiseren van een evenement voor het hele dorp of het aanschaffen van materialen voor de sportvereniging.

Regionale programma’s
Programma’s voor de regio voor thema’s waar meer belangen mee gediend zijn. Bijvoorbeeld snel internet of duurzame energie. Maar ook natuur- en groenontwikkeling, herbestemming van cultureel erfgoed en toekomstbestendige ontmoetingsplekken.

Gemeentelijke herstructureringsprojecten
Initiatieven van gemeenten om de leefbaarheid te bevorderen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor goede toekomstbestendige voorzieningen, het vinden van oplossingen voor leegstand van winkels of het verbeteren van de bereikbaarheid van voorzieningen.