Wandel- fietsgebied Zuidwolde

In Zuidwolde hadden Fenna Klasens, Annelies Schreuder en andere dorpsgenoten al jarenlang de wens om het wandel- en fietsgebied bij het Boterdiep in Zuidwolde te verbeteren. Ze wilden het gebied mooier maken en beter geschikt voor recreatie, met extra mogelijkheden om even te kunnen zitten.

Daarnaast was er de wens de wandelmogelijkheden te vergroten door het gebied aan te laten sluiten op andere recreatiegebieden in de buurt, zoals Rietlanden en het Kardingebos. In maart 2016 ontmoette Fenna medewerkers van Landschapsbeheer Groningen bij een inloopdag van Kansrijk Groningen. Toen bleek dat er voor dit soort dorpsprojecten geld beschikbaar is, pakte Fenna die kans en werd de ‘Groenclub’ opgericht. Ondersteund door een deskundige, Gerko van IJsselmuiden, werd een plan opgesteld hoe het gebied voor het dorp aantrekkelijker te maken. De gemeente bleek enthousiast en schakelde een eigen deskundige in om te waarborgen dat de plannen aansloten bij de omgevingsvisie van de gemeente. Zo groeide het plan uit tot wat het nu is.

Opknappen, verrijken en ontsluiten

Fenna: “Het gebied is enkele jaren geleden ingericht door de gemeente, die het zo ecologisch mogelijk wil beheren. Het gebied is sindsdien wat verwilderd en saai geworden. Landshapshistoricus en -architect Leo Dijkstra hielp ons belangeloos bij het maken van een ontwerp. We gaan het gebied niet alleen opknappen, maar ook verrijken; er komt een mooie waterparti j en een fruitboomgaard. Maar ook een speelplek voor de kinderen, een zwaluwtil en een bijenbank. Voor de liefhebbers leggen we een moestuin aan en plaatsen we een aantal zitobjecten, zodat bezoekers van het gebied even kunnen uitrusten.”

Annelies vult aan: “Aan de andere kant van de weg ligt een tweede terrein dat we ook meenemen. Daar komt een open water en veel bloeiende struiken. Ook gaan we de bestaande fruitbomen snoeien, zodat ze weer optimaal kunnen groeien en bloeien. Het gebied moet toegankelijker worden voor bezoekers. We willen ook de relatie tussen de twee gebieden zichtbaar maken. We pakken het serieus aan."

Illustratie wandel- en foetsroute in Zuidwolde
Beeld: Landschapsbeheer Groningen

"Er komt een ecologisch plan voor het water en we gaan ons verdiepen in ecologisch beheer. Al met al wordt het een tienjarenplan, zodat we het gebied langdurig mooi kunnen houden.

De plannen worden steeds verder uitgewerkt en verfijnd. We bespreken ze ook met dorpsgenoten en dorpsbelangen. Er is veel enthousiasme; de school wil meehelpen en ook zorginstelling ’s Heeren Loo wil graag met ons aan de slag. Grote wens is om ook groene ommetjes te ontwikkelen, wandelroutes waarmee je de streek ontdekt. Bijvoorbeeld ommetjes die achterlangs door de landerijen voeren en in verbinding staan met de stad. Er is al een voetveer (pontje) waarmee je over het Reitdiep heen kunt. Zo’n pontje staat ook in het plan voor Zuidwolde, zodat fietsers en wandelaars over het Boterdiep kunnen. Het zou prachtig zijn als we de verbinding kunnen maken met Rietlanden en het Kardingebos, zodat ook wandelaars die van grotere afstanden houden, heel goed aan hun trekken komen.”