Ontwikkeling fruitbomen Ten Boer

Ontwikkeling van een fruitboomgaard in Ten Boer
 

Het Ten Boerster bos werd in de jaren ’70 aangelegd door Staatsbosbeheer en beslaat zo’n 35 hectare. Een vrijwillige boscommissie, onderdeel van de vereniging van dorpsbelangen, is nu bezig meer variatie aan te brengen in het bos. Dit gebeurt onder meer door het aanleggen van een openbare fruitboomgaard aan de rand van het bos, langs de oude stadsweg naar Groningen.

Piet Ottens is bioloog en voorzitter van de boscommissie. Hij vertelt dat de oude stadsweg na Groningen helemaal doorloopt tot in de Baltische staten. “We hebben daarom ook fruitbomen geplant die daar voorkomen, naast oude regionale fruitrassen zoals de Groninger Kroon.” Ongeveer 15 vrijwilligers werken regelmatig hard aan de realisatie van de fruitboomgaard.

Inmiddels zijn jonge fruitbomen en struiken met eetbare bessen geplant aan de rand van het bos. De wandelpaden worden deze zomer aangelegd: “We hebben een bijdrage gevraagd van het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidprogramma voor de aanleg van invalidenvriendelijke wandelpaden, bruggetjes en het plaatsen van informatieborden. Op die manier kan echt iedereen straks van de fruitboomgaard genieten”, aldus Ottens.

Het is de bedoeling om een jaarlijks oogstfeest te organiseren in de fruitboomgaard. “Als de geplante bomen en struiken wat groter zijn is er meer dan genoeg fruit. Iedereen mag dan naar hartenlust uit de boomgaard plukken. Met een beetje geluk kan dat over twee jaar al.” Naar verwachting wordt de boomgaard in het najaar van 2016 officieel geopend.