Ontmoetingscentrum Ulrum

Een toekomstbestendig dorp dat is afgestemd op de behoefte van de bewoners; dat was wat Hans van der Heide en Roelof Noorda voor ogen hadden voor hun dorp Ulrum. Samen met bewoners, ondernemers, de woningstichting, gemeente, provincie en talloze andere partijen en deskundigen zijn inmiddels tal van projecten tot uitvoering gebracht onder de vlag van Project Ulrum 2034.

©Thoes

Bij het maken van de plannen is vooral ingezet op levensloopgeschikt en duurzaam wonen, maar ook op leefbaarheid en sociale voorzieningen. Hiermee is Ulrum een voorbeeld van een dorp dat in tijden van krimp uitgaat van haar eigen kracht.

“Tijdens zijn eerste troonrede in 2013 sprak Koning Willem-Alexander over de verandering van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving, maar die stap hadden wij toen allang gezet”, zegt Hans van der Heide. “We hebben net als andere dorpen een dorpsvisie opgesteld, maar in plaats van deze alleen bij de gemeente neer te leggen, hebben we deze plannen ‘opgeplust’. Met als doel om dit ook echt te realiseren, met de gemeente als facilitator.” En met succes.

“Op deze manier zorgen we ervoor dat ons dorp verzilvert in plaats van vergrijst”

Nieuw ontmoetingspunt

Een deel van de projecten van Project Ulrum 2034 zetten in op zorg voor ouderen, zoals Stichting DörpsZörg, en sociale voorzieningen, zoals de bouw van een nieuw ontmoetingspunt dat eind dit jaar wordt opgeleverd. “Op deze manier zorgen we ervoor dat ons dorp verzilvert in plaats van vergrijst”, merkt Hans op.
 

Eerste paal ontmoetingscentrum de grond in

Op 26 juni 2018 slaat Annie Geertsema, jarenlang secretaris van Dorpsbelangen Ulrum, de eerste paal de grond in. In december moet het helemaal klaar zijn, het nieuw te bouwen dorpscentrum van Ulrum. Eerder was het ontmoetingscentrum ondergebracht in het inmiddels verdwenen verzorgingshuis Asingahof. Later in een aanleunwoning aan de Borgstee. In 2017 wisten 4000 mensen de voordeur te vinden voor activiteiten die onder de noemer 'ontmoeting' zijn te plaatsen. De term Dörpszorg van de stichting omvat gezamenlijke maaltijden, een maatjesproject voor eenzame ouderen, een netwerk van 120 personen die zich bekommeren om het wel en wee van buurtbewoners. In het nieuwe pand wordt ook het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Consultatiebureau ondergebracht.

Verbeteren van de leefbaarheid

Het pand staat via een terras in verbinding met het Lotuspark. Van der Heide: “Dit speelpark is gecertificeerd voor toegankelijkheid voor gehandicapten. Het park en het ontmoetingscentrum gaan deel uit maken van de toeristische activiteiten die we ontwikkelen. Het is geen gewoon apart staand dorpshuis. Het is een centrum voor velerlei activiteiten gericht op de verbetering van de leefbaarheid. We hebben zelfs heel bewust gezocht naar een aannemer uit de regio, BNL uit Wehe-den Hoorn en installatiebedrijf Fokkens uit Ulrum. Dat is ook leefbaarheid bevorderen.”