Natuurspeelplaats Adorp: vies worden mag!

Het schoolplein van IKC De Wierde in Adorp wordt een natuurspeelplaats met water, zand, groen en speeltoestellen. Om het plein aantrekkelijk te maken voor het hele dorp komt er een podium voor culturele activiteiten. In de sloot komt een vlonder, die onderdeel wordt van het aan te leggen ommetje. Tenslotte wordt een moestuin aangelegd voor jong en oud Adorp. De kinderen zaaien en oogsten en de ouderen ondersteunen hen daarbij.

De natuurspeelplaats komt voort uit de dorpsvisie van Adorp met daarin drie verschillende projecten; het herinrichten van het dorpsplein, de aanleg van een ommetje en het omvormen van het schoolplein van Integraal Kind Centrum (IKC) De Wierde tot natuurspeelplaats. Dat laatste project is in volle gang. Schoolleider Floor van de Werfhorst en Jolanda Maassen, moeder en tevens voorzitter van de werkgroep natuurspeelplaats vertellen er vol enthousiasme over.

Waarom moest het schoolplein op de schop?

Jolanda: “De Wierde heeft een groot schoolplein, maar dat was niet erg aantrekkelijk. Sommige toestellen waren oud en het plein sloot niet aan bij de natuurlijke omgeving. Verbeteren van het plein was al onderdeel van de dorpsvisie Adorp. We wilden het plein graag aanpakken volgens het concept ‘natuurlijk spelen’, maar er waren nog niet voldoende financiën. Toen Kansrijk Groningen in beeld kwam, greep dorpsbelangen die kans gingen we aan de slag.”

De eerste bijeenkomst was in juni 2016. Daarna is er ruim een jaar gebrainstormd, zijn er plannen gemaakt en er is gezocht naar cofinanciering. Er is een ontwerp gemaakt door Gerard Wezenberg van Stek en Streek Plattelandsprojecten. De gemeente Winsum stelt het terrein beschikbaar en draagt bij door het delen van kennis en het beschikbaar stellen van menskracht, materiaal en geld.

Hoe pakken ze het aan?

Via Kansrijk Groningen komen er natuurlijke speeltoestellen, zoals wilgenhutten, een boomhut en toestellen van boomstammen. Jolanda: “We plaatsen ook enkele traditionele toestellen, waarvoor we aanvullende financiering hebben gezocht. We willen het plein ter beschikking stellen aan het hele dorp.”

Floor vult aan: “We hergebruiken zoveel mogelijk materialen. Zo maken we bankjes van gevelde bomen en worden houtsnippers gebruikt als bodembedekking. De kinderen hebben meegedacht over het ontwerp. Ze konden uit 10 speelaanleidingen kiezen en de winnaars zijn gepresenteerd aan de kinderen en aan het dorp. Leuk is dat er zoveel ideeën uit het dorp zelf kwamen, ook van volwassenen die geen kinderen op De Wierde hebben.” Bij het project zijn ruim 40 vrijwilligers betrokken die een deel van het werk uitvoeren. Ook de kinderen zelf werken volop mee.

Op 17 juni van dit jaar opende wethouder Blok het project met het omzagen van een boom. Jolanda: “Dat klinkt gek, maar die boom was ziek, nu kreeg hij toch een tweede leven als speel-  en klimobject. Het was letterlijk de eerste uitwerking van het concept ‘natuurlijk spelen’. De aannemers zijn bijna klaar met het grondwerk, de fundering voor het ommetje ligt er en alle uitgravingen en ophogingen voor de speelplaats zijn klaar.

De pleinen zijn bijna verhard en de speeltoestellen en de speciaal voor De Wierde ontworpen boomhut staan bijna op hun plaats. Volgende klus is het afwerken van de speelplaats en het aanplanten van groen. We hopen nog voor de kerst de eerste oplevering te vieren. De ‘laatste’ klussen doen we dan in het voorjaar.

De projectkosten worden voor het grootste deel gedekt met een bijdrage uit het programma ‘Dorpsvisies en Landschap’ van Kansrijk Groningen. De begeleiding van de werkgroep is overgedragen aan Gerard Wezenberg, maar Landshapsbeheer Groningen blijft meedenken. Projectleider Anke Soepboer
adviseert waar nodig en zorgt voor de betaling van de facturen. Floor: “Ook delen ze hun inhoudelijke kennis met ons, over bijvoorbeeld planvorming, planning en beplanting. Daarnaast stellen ze ook gereedschap beschikbaar, dat is heel prettig”.

Jolanda vult aan: “Er is ook heel veel expertise en inzet beschikbaar vanuit het dorp. Boeren werken bijvoorbeeld enthousiast mee en stellen machines beschikbaar. Dat scheelt veel geld en veel kopzorgen! Zo vergroot de Natuurspeelplaats bij IKC De Wierde in Adorp niet alleen de leefbaarheid maar zorgt het ook voor verbinding binnen het dorp. Het is letterlijk een project geworden voor- en door Adorp.”