Netwerkschool Oost

In het scholennetwerk van Loppersum Oost vormen drie scholen met elkaar de Netwerkschool Oost: de Wilgenstee uit Zeerijp, de Zandplaat uit ’t Zandt en de Abt Emoschool uit Westeremden. Het samenwerkingsproject is ontstaan door inzet van ouders en dorpsgenoten in samenwerking met stichting Marenland en de gemeente. Het is opgezet om de positie van de kleine plattelandsscholen te versterken.

ODBS Abt Emo in Westeremden. Dit schoolgebouw wordt in de eerste helft van 2018 bouwkundig versterkt.

Waar mogelijk werken de scholen samen. Ze behouden hun oorspronkelijke schoolgebouwen. Deze drie schoolgebouwen worden bouwkundig versterkt, duurzaam gemaakt en onderwijstechnisch op een eigentijdse manier aangepast, zodat de scholen straks voldoen aan de eisen van deze tijd én aan de wensen van het schoolteam en de leerlingen.

Een tijdelijke school

Om deze versterking en aanpassingen uit te voeren, worden in ieder dorp tijdelijke scholen ingericht. De schoolgebouwen in Westeremden, Zeerijp en 't Zandt, worden na elkaar versterkt. Eerst is ODBS Ambt Emo in Westeremden aan de beurt. Tijdens de verbouwing krijgen de leerlingen les in een tijdelijke school. Dat zal in de periode maart-augustus 2018 zijn. Als de Abt Emoschool versterkt is, gaan de kinderen terug naar hun school en gaat het tijdelijke schoolgebouw naar Zeerijp. De leerlingen van De Wilgenstee maken er dan gebruik van, zodat hun schoolgebouw versterkt kan worden. Als dit klaar is, gaat het tijdelijke schoolgebouw naar 't Zandt.

Ontwerp schoolplein ODBS Abt Emo in Westeremden

Bijzondere schoolpleinen

Bij een versterkte school hoort een mooi schoolplein. Aangezien eerst aan de school in Westeremden gewerkt wordt en aansluitend aan die in Zeerijp, is voor deze scholen al nagedacht over de inrichting van het schoolplein. Hierbij zijn ouders,  leerlingen, omwonenden en inwoners betrokken.
Voor de aanleg van bijzondere schoolpleinen is per schoolplein € 75.000 subsidie beschikbaar gesteld.