Provinciale weg N996 krijgt 195 nieuwe bomen

Tussen Loppersum en de aansluiting met de Eemshavenweg (N46)

Half maart begon de provincie langs de provinciale weg N996 met het planten van 195 bomen. 14 maart plantten Fleur Graper-van Koolwijk (gedeputeerde provincie Groningen ) en Pier Prins (wethouder gemeente Loppersum) een aantal bomen. Met het planten van de bomen en het inzaaien van de bermen is het groot onderhoud aan de weg afgerond.

Gedeputeerde Gräper en wethouder Piersma van de gemeente Loppersum planten een boom

Langs de N996 stonden 125 slecht groeiende bomen (essen) en deze zijn gekapt. 195 nieuwe bomen vullen de open plekken in de berm weer op. De bomen die worden geplant zijn: 50 elzen, 25 iepen, 95 lindes en 25 Turkse eiken. Na onderzoek bleek dat deze soorten het beste passen bij de grondsoort en omstandigheden langs de weg en het karakteristieke Groninger landschap. In de bermen komt een zaaimengsel van klaver - en grassoorten.

Groot onderhoud

Vorig jaar werd tijdens regulier groot onderhoud de weg uitgevoerd tussen de Eemshavenweg-Garrelsweer. Het onderhoud bestond uit het vervangen van het asfalt en de bermverharding. Dit was nodig om de kwaliteit van de weg te verbeteren, zodat de weg langer meegaat. Verder kreeg het asfalt van 3 kruisingen op rode attentievlakken. Ook het naastgelegen fietspad tussen de Eemshavenweg (N46) en Loppersum is aangepakt. Het oude fietspad werd vervangen door een betonnen fietspad.

Lijnen in het landschap

Op deze manier worden de karakteristieke structuurlijnen in het landschap van Groningen hersteld. Karakteristieke structuurlijnen zijn bijvoorbeeld de beplanting langs de weg, de dijken en maren. Het aanplanten is gedaan in het project 'Lijnen in het landschap' van Landschapsbeheer Groningen. Doel hiervan is om het aardbevingsgebied en Waddengebied mooier maken door meer natuurlijke overgang van zeekust naar landinwaarts aan te leggen met meer begroeiing, variatie in begroeiing en boomsoorten die beter passen in het landschap. In totaal gaat het om zo'n 1000 bomen verspreid over de provincie.