Toekomstbestendig Dorpshuis Den Andel

Dorpshuis Den Andel maakt zich met biljart en dansen klaar voor de toekomst

‘Elk dorp een duurzaam dak’, is de naam van het leefbaarheidsprogramma waaruit het dorpshuis van Den Andel geld kreeg. Het dorpshuis nam die titel wel erg letterlijk: met het geld wordt een nieuw, isolerend en duurzaam dak aangeschaft. Maar dat niet alleen: ook de biljartzaal wordt uitgebreid en de grote zaal van het dorpshuis krijgt nieuwe verwarming.

©Dorpshuis Den Andel

Biljarten en dansen

Om als dorpshuis je hoofd boven water te kunnen houden, is het noodzakelijk je te specialiseren, is de opvatting van Engbert Breuker, bestuurslid van het dorpshuis. In Den Andel doen ze dat door goede faciliteiten te bieden op het gebied van biljart en dansen. “Daardoor weten ook mensen uit omliggende dorpen ons te vinden.”

Vernieuwing

Om dit ook in de toekomst zo te houden, moest er wel wat gebeuren. De grote zaal, met daarin ook de dansvloer, was te koud en werd geteisterd door een lekkend dak. Bovendien waren de twee biljarttafels die het dorpshuis telde, niet meer voldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. Daarom heeft het dorpshuis met geld uit het leefbaarheidsprogramma de biljartzaal vergroot, zodat er nu plek is voor niet twee, maar voor vier tafels. En de danszaal heeft een nieuwe verwarming gekregen.

Duurzaam dak

Om de lekkage uit het dak het hoofd te bieden, krijgt het dorpshuis volgend voorjaar een compleet nieuw dak. En niet zomaar een dak, maar een geïsoleerd dak, zodat uiteindelijk ook de energierekening omlaag gaat. “We hebben dan letterlijk een duurzaam dak”, zegt Breuker. Hij verwijst daarbij ook naar de zonnepanelen op het dak. “Die hebben we een paar jaar geleden zelf kunnen kopen door de hypotheek te verhogen. We waren toen het eerste dorpshuis van Nederland met zonnepanelen.”

Tradities

Breuker haast zich te benadrukken dat het dorpshuis in de eerste plaats een ontmoetingsplek voor inwoners van Den Andel is en moet blijven. “We hebben hier veel tradities: de intocht van Sinterklaas, het oud en nieuwfeest, de handenarbeidochtenden. Maar van die paar kopjes koffie die je dan verkoopt, kun je niet overleven. Vandaar ook onze focus op biljart en dansen. Die inkomsten hebben we nodig om ook de komende jaren het hoofd boven water te houden.”