Buitenruimte dorp Kruisweg aangepakt

Na de sloop van een blok woningen in Kruisweg, een dorp met zo’n 375 inwoners, wist niemand goed wat er moest gebeuren met het braakliggend terrein dat overbleef aan de rand van het dorp. Dorpsbelangen Kruisweg zag kansen het dorp te verbeteren en meer te vergroenen. Al pratende met dorpsbewoners, groeide het enthousiasme. Ook bij woningstichting Wierden en Borgen, die het terrein beschikbaar stelde. Dat was het begin van het project ‘Toukomst begunt nou’.

Kruisweg aan het werk speeltuin

Kansrijk Groningen: Kruisweg aan het werk speeltuin

Groots dromen

Gert: “We spraken af om groots te dromen. Er moesten plannen komen. Daarna zouden we dan wel kijken wat haalbaar was. Op een informatieavond van Kansrijk Groningen troffen we Landschapsbeheer Groningen. Zij vertelden over de mogelijkheden binnen het leefbaarheidsprogramma Dorpsvisies en Landschap en toen vielen voor ons de puzzelstukjes in elkaar. Ze hielpen ons echt, kwamen met goede ideeën en legden ook verbindingen met andere mogelijkheden in ons dorp, zoals groene ommetjes en dergelijke. Ze zetten voor ons de puntjes op de ‘i’ en hielpen met het verkrijgen van financiering. Toen even later ook de gemeente aanhaakte, konden we een flink deel van onze grote dromen waarmaken.”

Het plan

De plannen groeien steeds door. Het plein bij het dorpshuis wordt opgeknapt en gezellig gemaakt, zodat bewoners er kunnen zitten en buurtfeestjes kunnen houden. Er komen ook meer groene parkeerplaatsen. De speeltuin wordt vernieuwd met een natuurlijke uitstraling. Oude speeltoestellen worden opgeknapt en soms hergebruikt, maar er komen ook nieuwe. Er komt een pannakooi en zelfs een kabelbaan.

Op een oud trapveldje komt een smultuin met fruitbomen waar iedereen van mag genieten. Daar komt ook een insectenhotel.

Er wordt een ommetje aangelegd. Daarmee wordt het maaipad van het waterschap toegankelijk gemaakt en worden de verschillende projecten met elkaar verbonden. Bezoekers kunnen vanuit de speeltuin naar de smultuin en het Kloosterbuurster bos. Anja: “We hebben nog een grote wens, een ommetje langs de dijk. Als dat lukt, hebben we ommetjes rond het hele dorp en staat echt alles met elkaar in verbinding.”

Kansrijk Groningen Kruisweg

Kansrijk Groningen: Kruisweg

Steun van veel partijen

Landschapsbeheer Groningen helpt met het uitwerken van de plannen. Ze houden overzicht en adviseren over bijvoorbeeld geschikte beplanting en timing. Naarmate het project vordert, zeggen steeds meer partijen steun toe. Naast Kansrijk Groningen, de woningstichting en de gemeente, zijn ook de provincie, het Oranjefonds, Jantje Beton en de Rabobank aangesloten. Gert: “Dat is fantastisch, want zo kunnen we het grootse deel van onze plannen uitvoeren. We hopen in het voorjaar van 2018 de officiële opening te kunnen houden. Het is veel werk. Je onderschat wat er allemaal op je afkomt, maar dat geeft niet. Het is druk, maar gemoedelijk!”