Bloemendorp Leens

In de dorpsvisie ‘Leens in beweging’ staat de visie verwoord die bewoners van het dorp hebben voor de komende jaren. Deze dorpsvisie is ontwikkeld door Dorpsbelangen Leens en de Samenwerkende Verenigingen Leens, waarin verenigingen en ondernemers vertegenwoordigd zijn.

De dorpsvisie is een verzameling plannen van de bewoners zelf met als doel Leens vriendelijk en veiliger te maken. Een onderdeel hiervan is de Werkgroep ‘b(l)oeiend bloemendorp’. Het begon klein, met het idee Leens op te fleuren door het planten van krokussen. Er werd subsidie aangevraagd bij Kansrijk Groningen en zo ging de bal rollen.

Vergroenen, verfraaien en veilig maken

Het krokus-idee werd uitgebouwd naar een compleet plan voor het vergroenen, verfraaien en verkeersveiliger maken van de doorgaande route door het dorp. Landschapsbeheer Groningen ondersteunde de werkgroep bij de planvorming en bracht de leden in contact met Libau, een adviesbureau voor ruimtelijke ontwikkeling. Na een rondgang door het dorp werden de gezamenlijke ideeën door Libau verder uitgewerkt. In maart van dit jaar werden de plannen gepresenteerd aan aanwonenden. Verdere uitwerking zorgde daarna voor het definitieve plan.

Het plan

In mei werd het uiteindelijke plan gepresenteerd aan de gemeente en de dorpsgenoten. Het plan omvat verschillende pijlers:

  • de entrees van het dorp markeren en verfraaien
  • de doorgaande route veiliger maken
  • de Hoofdstraat, de Valge en de Wierde vergroenen met onder meer bomen, beukenhagen en bloembollen
  • eenheid aanbrengen in de bestrating naar voorbeeld van de Hoofdstraat

Aan de slag

De werkgroep ging vervolgens met de plannen bij omwonenden langs te vragen of ze mee wilden doen met de realisatie ervan. Gaandeweg groeide het draagvlak en enthousiasme bij omwonenden. In oktober is ook de eerste klus aangepakt. Samen met maar liefst 200 kinderen van basisscholen de Regenboog, de Handpalm en Lydinge werden ruim 200.000 bloembollen gepoot.

In november werden de beukenhagen aan de Valge geplant met bewoners van het dorp. In het voorjaar van 2018 staat de aanpak van de kerkpleinen gepland en wil men meer bomen planten aan de Valge. De werkgroep wil graag nog verder met de plannen die er liggen. Onder meer door de verkeersveiligheid van de Valge te verbeteren en de entrees van het dorp aan te pakken. Het is de bedoeling dat dat ook het gebied rondom de muziektempel nog wordt aangepakt. Zo wordt Leens langzamerhand steeds mooier.

Het project is van start. Er ligt een duurzaam plan en de samenwerking met de gemeente is heel goed. De werkgroep realiseert zich dat de gemeente veel op haar bordje heeft, zeker ook met de gemeentelijke herindeling die eraan komt. De werkgroep leden hopen daarom dat de gemeente aangehaakt blijft, maar daar zullen ze zeker bovenop zitten. Ze zijn trots op ‘hun’ project waarmee het dorp nog aantrekkelijker wordt, ook voor de regio. De reuring heeft een positieve werking op het dorp en inspireert mensen om ook zelf klussen op te pakken, en zo heeft iedereen er baat bij!