Onder de noemer Kansrijk Groningen werken verschillende overheden en organisaties in allerlei programma’s aan de leefbaarheid in Groningen. Deze programma’s komen voort uit het akkoord ‘Herstel van vertrouwen, vertrouwen op herstel’ en gelden voor de negen gemeenten van het akkoord. Dit zijn Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Midden-Groningen, Ten Boer en Winsum.

Acht programma's

In totaal zijn er acht programma’s. De programma’s Breedband voor heel Groningen, Lokale Energietransitie, Dorpsvisies en Landschap, het Loket Leefbaarheid en de gemeentelijke leefbaarheidsprojecten worden gecoördineerd door Nationaal Coördinator Groningen en gefinancierd door NAM.

Het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma is ook onderdeel van Kansrijk Groningen. De regie daarvan ligt bij NAM. Ook de programma’s Elk Dorp een Duurzaam dak en Herbestemming Cultureel Erfgoed maken deel uit van het Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma.

Voor het versterken van de economische structuur is de Economic Board Groningen (EBG) opgericht. Dit is een zelfstandige organisatie die ondernemende Groningers in de gelegenheid stelt om plannen te realiseren die de economie in de regio kunnen versterken. De EBG wordt gefinancierd door NAM en de Provincie Groningen.

Zie ook