Ruim 9 ton voor kindcentrum Ten Boer

De gemeente Ten Boer ontvangt een bijdrage van 912.000 euro uit het leefbaarheidsprogramma Kansrijk Groningen. De bijdrage is bestemd voor voorzieningen die samenhangen met de bouw van het kindcentrum in Ten Boer.

Het centrum wordt gerealiseerd aan de Riekele Prinsstraat in de wijk Dijkshorn aan de noordkant van Ten Boer. Het kindcentrum gaat onderdak bieden aan openbare basisschool De Huifkar, christelijke basisschool De Fontein en de kinderopvang Kids2B.

De toegezegde leefbaarheidsmiddelen worden gebruikt voor een aantal randvoorzieningen. Zo worden er aan parkeerplaatsen aanpassingen uitgevoerd die de veiligheid rondom het kindcentrum bevorderen.
Ook wordt de naastgelegen ijs-skeelerbaan verkleind en verbeterd. De kantine voor de ijsvereniging wordt afgebroken en de vereniging krijgt een nieuwe voorziening aan de andere kant van de ijsbaan.

De buitenruimte van het kindcentrum, met speelmogelijkheden, wordt ook buiten schooltijd toegankelijk.

"We zijn heel blij met deze bijdrage. Het stelt ons in staat om ook de omgeving van het kindcentrum aan te pakken. Dit komt de leefbaarheid voor de omwonenden en het hele dorp ten goede", aldus onderwijswethouder Peter Heidema.

De verwachting is dat in het voorjaar van 2019 met de bouw van het kindcentrum kan worden begonnen.