Bijdrage voor ‘duurzaam dak’ voor Pieterburen, Sauwerd, Warfhuizen en Zuidwolde

De zevende ronde van het leefbaarheidsprogramma ‘Elk dorp een duurzaam dak’ is afgerond. Vier dorpen kregen een positieve uitslag: zij ontvangen een bijdrage voor de realisatie van een duurzame ontmoetingsplek.

Het gaat om Sauwerd, Pieterburen, Zuidwolde en Warfhuizen. Het totaal aantal toekenningen komt daarmee op 40. Er zijn nog twee aanvraagrondes in 2018, deze sluiten 1 september en 1 december. Daarna stopt het programma.

Een toekomstbestendige ontmoetingsplek is van belang voor de leefbaarheid. Zeker omdat in Noordoost-Groningen steeds meer voorzieningen uit dorpen verdwijnen. Ontmoeting bevordert niet alleen de sociale samenhang, maar zorgt ook dat er gezamenlijke initiatieven ontstaan.

Het programma Elk dorp een duurzaam dak ondersteunt daarom dorpen in de negen Groningse aardbevingsgemeenten om ontmoetingsplekken toekomstbestendig te maken. Dorpen kunnen bijvoorbeeld een financiële bijdrage vragen voor bouwkundige aanpassingen, duurzaamheidsmaatregelen, groot onderhoud, verbetering van de functionaliteit of herbestemming. Ook een financiële bijdrage voor bouwkundig of energetisch advies is mogelijk. Het programmateam biedt ondersteuning bij de keuze van het gebouw, eventuele ontwikkeling van een nieuwe accommodatie en bij het maken van een plan.