NCG stelt bijna een miljoen beschikbaar voor leefbaarheid in de dorpen in De Marne

NCG stelt € 994.000,- beschikbaar voor het project Werken aan de Dorpen. Met deze bijdrage vanuit Kansrijk Groningen kunnen de dorpen binnen De Marne nu echt aan de slag.

Overhandiging cheque voor project Werken aan de Dorpen

Vorig jaar hebben de dorpen plannen opgesteld die de vitaliteit en de leefbaarheid versterken en de kwaliteit van leef- en woonomgeving verhogen. In totaal zijn eind 2017 drieëndertig plannen onder het project Werken aan de Dorpen ingediend.

Plannen voor woon- en leefomgeving

Om de leefbaarheid en vitaliteit te verbeteren is er door de éénentwintig dorpen in De Marne gekeken waar de woon- en leefomgeving extra kwaliteit kan gebruiken. De dorpen hebben concrete plannen opgesteld. Hierbij zijn zij ondersteund door de gemeente door inzet van kennis op het gebied van civiele techniek, groen, landschappelijke inpassing, verkeersveiligheid, leefbaarheid en vitaliteit. De dorpen konden deze plannen vorig jaar indienen. Eis is dat de projecten binnen twee jaar zijn afgerond.

Aan de slag

De gemeenteraad heeft eerder al middelen beschikbaar gesteld en de concrete plannen zijn de basis waarop nu een subsidiebeschikking komt van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De projecten kunnen echt aan de slag nu de plannen bij NCG positief zijn ontvangen.