€ 3,8 miljoen voor gemeentelijke herstructureringsprojecten Kansrijk Groningen

Nationaal Coördinator Groningen heeft een bedrag van bijna €3.8 miljoen toegekend voor gemeentelijke herstructureringsprojecten in de gemeenten Midden-Groningen, Appingedam, Delfzijl en Bedum. Met het geld kunnen gemeenten initiatieven bekostigen die de leefbaarheid in het gebied vergroten. Zo werken de overheden aan een Kansrijk Groningen.

Kultuureiland Damsterplas

De ingediende plannen hebben een relatie met de versterkingsoperatie of schadeherstel. Het gaat bijvoorbeeld om toekomstbestendige voorzieningen, het vinden van oplossingen voor leegstand van winkels of het verbeteren van de bereikbaarheid van voorzieningen. De projecten gaan binnenkort van start en worden uiterlijk in 2020 voltooid.

Midden-Groningen: Noaberschap en Ontmoeting

De projecten die door de gemeente Midden-Groningen zijn ingediend hebben als gezamenlijk thema Noaberschap en Ontmoeting en als doel om de dorpen een ‘sterk dorp’ te maken. Onlangs reikte wethouder Anja Woortman waardecheques uit aan de initiatiefnemers van zeven projecten. Het geld gaat onder andere naar het Kultuureiland Damsterplas bij Steendam, een multifunctioneel centrum in Schildwolde en een fietspadverbinding tussen molen, kerk en meer in Overschild.

Actieplan Centrum Delfzijl

Gemeente Delfzijl heeft in het Actieplan Centrum Delfzijl een brede visie op de leefbaarheid in het gebied geformuleerd. In het plan is aandacht voor het versterken van het centrum, herstel van de vesting en de verbinding met de zee. Om dit brede plan te verwezenlijken investeert de gemeente in de herinrichting van het plein naar een parkachtige parkeerplaats.

Sportvoorzieningen in openbare ruimte voor campus Appingedam

De gemeente Appingedam heeft de ambitie om openbare ruimte 'sportief' in te richten. Deze ambitie is vastgelegd in de sport- en beweegvisie van de gemeente. In de aanloop naar een campus voor voortgezet onderwijs en MBO in Appingedam wordt een openbaar beweegpark ingericht met een multi-court en 'state of the art' buitenruimte.

Bedum krijgt multifunctioneel gebouw in Zuidwolde

In Bedum bestond al langere tijd behoefte aan een plek voor ontmoeting en activiteiten. In maart 2018 wordt gestart met de realisatie van kindcentrum ’t Groenland in Zuidwolde. Dit biedt kans om een aantal functies te combineren in dit gebouw: het Trefpunt voor het dorp, buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal.