Midden-Groningen maakt zeven bewonersinitiatieven blij met subsidies

Op dinsdag 17 april heeft Anja Woortman de verdeling van de subsidiegelden bekend gemaakt voor zeven grootschalige, fysieke leefbaarheidsprojecten. De gemeente Midden-Groningen heeft 1,1 miljoen subsidie ontvangen van Kansrijk Groningen, het programma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) voor  projecten die de leefbaarheid bevorderen in het aardbevingsgebied.

Uitreiking subsidies Midden- Groningen

Wethouder Woortman reikte in podiumcafé Peter en Leni in Steendam, de waardecheques uit aan de initiatiefnemers, waarna de projecten toegelicht werden. Het gaat om de volgende bewonersinitiatieven:

Kultuureiland Damsterplas

Steendam

Kultuureiland Damsterplas € 150.000
Aanleg van beleefroutes voor meerdere doelgroepen en van een speelarena en bezoekerscentrum.

Hellum

Dorpsfunctie schoolplein voormalige basisschool ‘de Ent’ € 30.000
Combinatie van ontmoeten en spelen.

Schildwolde

MFC Dorpshuis en jeugdhonk  € 200.000
Nieuwbouw van Multifunctioneel Centrum Schildwolde. Samenwerking met dorpsbelangen van de nieuwbouw van jeugdsoos ’t Kon Amper (na de brand).

Multifunctioneel dorpshuis Steendam

Steendam

Multifunctioneel dorpshuis € 160.000 en dorpshart en plein  € 390.000
Verbouw van de informele dorpsstek tot een toekomstbestendig dorpshuis Steendam.
Ruimte maken voor multifunctioneel gebruik: in een versterkt en energiezuinig gebouw.
Inrichten van ‘Dorpsplein’ in Steendam (tegenover het dorpshuis) met parkeerplaatsen en terrassen.

Slochteren

Buitenterrein kinderboerderij € 150.000
Realisatie van theehuis, stallen en tuin.

Overschild

Fietspadverbinding molen-kerk-meer € 70.000
Aanleg van een fietspad vanuit Overschild, aansluitend op het ‘Rondje Schildmeer’. Dit fietspad sluit aan op de fietsknooppunten.