Dubbelfeest in Kruisweg

Op zaterdag 30 juni is in Kruisweg de nieuwe, groene speeltuin en het vernieuwde dorpshuis midden in het dorp feestelijk geopend. Veel kinderen, ouders en vrijwilligers kwamen een kijkje nemen.

Opening natuurspeelplaats Kruisweg

Het dorpshuis is verbouwd en verduurzaamd en er is een jeu-de-boulesbaan gerealiseerd. Reden genoeg om groot uit te pakken met een feest voor alle dorpsbewoners! Compleet met luchtkussens, ballonnen, clowns, schminkers en glittertattoo’s voor de kinderen.

Krimp geeft kinderen de ruimte in Kruisweg

Op de plek waar voorheen huurwoningen stonden, is nu deze mooie plek gemaakt waar kinderen eindeloos kunnen ravotten. Gert Werkman (voorzitter dorpsbelangen) vertelt vol trots: “De woningen hier waren afgeschreven en zijn gesloopt. Toen duidelijk werd dat woningstichting Wierden en Borgen de woningen, vanwege krimp in de regio, niet ging herbouwen, hebben we de hoofden bij elkaar gestoken en gezocht naar een nieuwe invulling van de open plek die midden in het dorp was ontstaan”.

Nu is er dus een prachtige groene speeltuin op de open plek. Niet alleen de circa 50 kinderen uit Kruisweg, maar ook kinderen uit de omliggende dorpen maken graag gebruik van deze speeltuin. Het dorpshuis heeft haar keuken vernieuwd, onderhoud uitgevoerd en een verduurzamingsslag gemaakt. Met zo’n 25 vrijwilligers is het project in korte tijd uitgevoerd. Eerder installeerde het dorpshuis al zonnepanelen met een bijdrage van het NAM Leefbaarheid –en Duurzaamheidsprogramma. De speeltuin en het vernieuwde dorpshuis zijn mede mogelijk gemaakt door bijdrages van het programma Dorpsvisies en landschapElk dorp een duurzaam dak en het Nam Leefbaarheids-en Duurzaamheidsprogramma.

Kunstwerk

Bij de realisatie van beide projecten hadden de dorpelingen veel steun van professionals zoals die van Landschapsbeheer Groningen, Groninger Dorpen, Wierden en Borgen en de gemeente De Marne. Maar vooral dankzij de inzet van de vele vrijwilligers!

Om al diegenen die geholpen hebben blijvend te bedanken heeft dorpsbelangen een kunstwerk ontworpen. Alle sponsoren zijn volgens Gert verwerkt in de handen op het kunstwerk. Een blijvende waardering. Deze dag stonden de kinderen centraal en dan is het ook niet meer dan logisch dat de openingshandeling werd verricht door de kinderen zelf. Aan hen was het de taak om gezamenlijk aan een lang touw te trekken waardoor het kunstwerk zichtbaar werd.