Startsubsidie voor energieproject Westerdijkshorn

Lokaal energie-initiatief Zon en wind Westerdijkshorn ontvangt 6.950 euro aan startsubsidie vanuit het programma Lokale Energietransitie van de Nationaal Coördinator Groningen. Zij wil met het buurtschap een kleinschalig zon- of windproject realiseren. De startsubsidie wordt aangewend om voor een aantal potentiële locaties de haalbaarheid van zo’n project te onderzoeken. Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts reikte de cheque uit aan de initiatiefnemers.

De ambitie van Zon en wind Westerdijkshorn is om het hele buurtschap duurzaam opgewekte energie te kunnen bieden. Diverse huishoudens wekken al zelf energie op en ook staat er een EAZ-molen bij één van de agrariërs. Uit een inventarisatie bleek dat er interesse is om als gemeenschap meer duurzame energie op te wekken. Maar dan wel op kleinschalig niveau.

De inkomsten uit het energieproject worden vervolgens weer gebruikt om nieuwe activiteiten op te zetten. Zo is er bijvoorbeeld het idee om samen energie te gaan besparen of een deelauto aan te schaffen. Een korte enquête onder de bewoners heeft duidelijk gemaakt dat hier behoefte aan is. Zo draagt Zon en wind Westerdijkshorn bij aan de ontwikkeling en instandhouding van allerlei lokale faciliteiten.

Opstartbijdrage lokale energie

Energiecollectieven in de provincie Groningen kunnen een startsubsidie van maximaal 10.000 euro aanvragen voor hun energieproject. Dit kan worden besteed aan bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een ledenwervingscampagne of het oprichten van een coöperatie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen. Heeft u een idee? Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts helpt u bij het opstellen en indienen van uw plan.

Het Programma Lokale Energietransitie maakt deel uit van Kansrijk Groningen. De coördinatie van Kansrijk Groningen ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het programma wordt gefinancierd door NAM en uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Energie Koepel, Grunneger Power en de Provincie Groningen.