Winsum Duurzaam ontvangt startsubsidie lokale energie

Lokaal energie-initiatief Winsum Duurzaam ontvangt 5.915 euro aan startsubsidie vanuit het programma Lokale Energietransitie van de Nationaal Coördinator Groningen. Met dit geld wil zij twee kleine dorpsmolens realiseren om eigen duurzame energie op te wekken met en voor haar dorpsgenoten. Het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts reikte de cheque uit aan de initiatiefnemers.

De initiatiefnemers van Winsum Duurzaam geloven in een energieneutraal Winsum en zetten zich in om dit sneller te bereiken. Enerzijds doen zij dit door dorpsgenoten te helpen met het energiezuiniger maken van hun woning. Immers wat je bespaart, hoeft ook niet opgewekt te worden. Hiervoor werken ze samen met Buurkracht.

Daarnaast willen zij met behulp van twee kleine dorpsmolens de energie die het dorp verbruikt duurzaam opwekken. Veel mensen in het dorp hebben al zonnepanelen op het dak, vanwaar is gekozen voor de windmolen. Dat is beter voor de balans op het net en zorgt er ook ‘s avonds en in de winter voor dat  Winsum haar eigen stroom op kan wekken. Momenteel wordt samen met het dorp gezocht naar een geschikte locatie.

Opstartbijdrage lokale energie

Energiecollectieven in de provincie Groningen kunnen een startsubsidie van maximaal 10.000 euro aanvragen voor hun energieproject. Dit kan worden besteed aan bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, een ledenwervingscampagne of het oprichten van een coöperatie. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts van de Natuur en Milieufederatie Groningen en Groninger Dorpen. Heeft u een idee? Het Servicepunt Energie Voorwaarts  helpt u bij het opstellen en indienen van uw plan.

Het Programma Lokale Energietransitie maakt deel uit van Kansrijk Groningen. De coördinatie van Kansrijk Groningen ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het programma wordt gefinancierd door NAM en uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen, Groninger Energie Koepel, Grunneger Power en de Provincie Groningen.