Home

Onder de noemer Kansrijk Groningen werken verschillende overheden en organisaties in allerlei programma’s aan de leefbaarheid in Groningen. Dit doen ze door initiatieven van bewoners en gemeenten uit het aardbevingsgebied te financieren en te faciliteren.